חברה בע"מ

חברות בע״מ / חברה בע״מ

כידוע, כל עסק / חברה / ארגון בישראל מחויבים בניהול חשבונות תקין, שטיבו מוכתב על פי הוראות החוק הרלוונטיות החלות לגביהם. לפיכך, גם שירותים לחברה בע"מ שאותם מציע משרד רואה חשבון, נגזרים, בראש ובראשונה, מהדרישות החוקיות והעסקיות שאותן מציבה מדינת ישראל לסוג זה של ישות משפטית.

חברה בע"מ נחשבת לצורת התאגדות שכיחה, שמהווה, משפטית ועסקית, את השלב המתקדם יותר בהתאגדות העסקית, לאחר ניהול הפעילות כ"עצמאי" (שהוא והעסק אשר הוא מנהל נחשבים לישות משפטית אחת).

משכך, מהבחינות התפעוליות המשפטיות והעסקיות, שירותים לחברה בע"מ הופכים לעניין מורכב יותר.

למשל, בעוד שהעסקים הקטנים או העצמאים מסוגלים, לעיתים קרובות, לנהל את כל ענייני החשבונאות שלהם בעצמם, עבור חברה בע"מ סוג זה של התנהלות נחשב כבעייתי ועלול להציב לא מעט אתגרים מסוגים שונים.

לכן, אם אתם מתכוונים להקים חברה או שאתם נמצאים במצב שבו אתם שוקלים את הפיכת העסק שלכם לחברה בע"מ, רצוי מאד להכיר את ההיבטים השונים והייחודיים אותה מציבה הנהלת חשבונות של חברה בע"מ.

שירותים של רואה חשבון לחברה בע"מ

הצורך בהנהלת חשבונות כפולה – הנהלת חשבונות בישראל מציגה שתי שיטות פעולה עיקריות:
הנהלת החשבונות החד-צידית, אשר מיועדת לעצמאים ולעסקים קטנים ודורשת פעולות פשוטות,
יחסית, מול הנהלת החשבונות הכפולה שמיועדת לעסקים הגדולים יותר ומצריכה מהם ניהול ספרים מתקדם ורישום מורכב.
הנהלת החשבונות הכפולה דורשת רישום כפול,
במודל הזכות והחובה, עבור כל פעולה פיננסית / כלכלית המתבצעת ומשפיעה על מאזן החברה. חברות בע"מ מחויבות בכך,
דבר המצריך מהן הקצאת משאבים ייחודיים לצורך כך.

מחויבויות נוספות של חברה בע"מ 

נוסף על הדרישה לניהול ספרי החשבונות בשיטה הכפולה,
על חברות בע"מ חלות מחויבויות נוספות,
כדוגמת הכנת הדו"חות הכספיים השנתיים והגשתם,
כמו גם היבטים נוספים אשר קשורים להתנהלותה הפיננסית השוטפת של חברה בע"מ.

חברה בע"מ | משה קופרשמידט | רואה חשבון באשקלון
חברה בע"מ

הנה"ח הנדרשת לחברה בע"מ – פנימית או חיצונית?

היקף עבודת ניהול החשבונות של חברה בע"מ נגזרת מגודלה של החברה ומהיקף פעילותה השוטפת,
ואופן ביצועה אינו מוכתב על ידי החוק, ובלבד שהיא מתבצעת בהתאם להנחיותיו ולדרישותיו.
כלומר, חברה בע"מ רשאית להעסיק מנהל/י חשבונות שכיר/ים

שיהיו האחראים לניהול הספרים והפן החשבונאי של החברה / העסק,
פרט להכנתם של דו"חות כספיים המחויבים בביצוע ע"י משרד רו"ח.
לחילופין, חברה בע"מ רשאית "להוציא" את האספקט החשבונאי אל מחוץ לתחומי החברה,
ותמורת שכ"ט חודשי, לקבל שירותי הנהלת חשבונות.

כלל האצבע בעניין זה גורס, כי ככל שחברה והיקף פעילותה גדולים ומורכבים יותר,
מהבחינה הכלכלית והתפעולית משתלם לה יותר לבצע את ניהול החשבונות שלה באופן פנימי ע"י עובדים שכירים.
מאידך, לחברות בעלות היקף פעילות מצומצם יותר ישתלם לקבל את השירותים הנדרשים ממנה בתחום זה מגורם חיצוני.

רואה חשבון באשקלון | מס שבח | משה קופרשמידט רואה חשבון באשקלון
חברה בע"מ

בעלי חברה בע"מ? מתכננים הקמת חברה?

משרד רואה חשבון באשקלון קופרשמידט משה עומד לרשותכם, שכן, ללא קשר להיקף פעילות החברה,
כאשר הדרך הנבחרת היא העברת האחריות להנהלת החשבונות לגוף חיצוני,
חשוב לבחור משרד רו"ח שמסוגל לספק ייעוץ, ליווי וסיוע,

לא רק בתחום ביצוע הנהלת החשבונות השוטפת, אלא גם מהיבטים עסקיים ופיננסיים נוספים.

אהבתם? שתפו!

פייסבוק
טוויטר
לינקד-אין
ווטסאפ
אי-מייל

יש לכם שאלה?

בואו נדבר!